Home  

   Informatie voor zorgverleners

Informatie voor zorgverleners

Richtlijnen

De multidisciplinaire richtlijnen zijn een leidraad voor de dagelijkse praktijk, om de kwaliteit van zorg rondom patiënten te verbeteren.

Module Compressiehulpmiddelenzorg

​Compressiehulpmiddelen zijn nuttig en bovenal noodzakelijk, maar worden door cliënten ook wel eens als belastend ervaren. Bij het voorschrijven en gebruik van compressiehulpmiddelen staat het belang van een cliënt voorop. Het welslagen van de interventie staat of valt bij die cliënt.

Cliënten willen het hulpmiddel niet altijd gebruiken of gebruiken het niet op de juiste manier, zijn therapie-ontrouw. Terwijl compressiehulpmiddelen voor die cliënt noodzakelijk zijn. Want de hulpmiddelen nemen – deels – functies van het lichaam over bij chronisch oedeem. We maakten de Module Compressiehulpmiddelenzorg en een handreiking om zorgverleners te ondersteunen. Juist een zorgverlener kan een cliënt informeren en daardoor motiveren om gebruik te maken van de hulpmiddelen. Het functioneren van de cliënt staat steeds centraal.

De toolbox Compressiehulpmiddelenzorg bestaat uit verschillende onderdelen:

Alle onderdelen van de toolbox mogen op de websites van patiëntenorganisaties, zorgorganisaties en zorgverleners gebruikt worden.

 

Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde

Ziekenhuis Nij Smellinghe is in 2009 erkend als Expertisecentrum voor Lymfologie (ECL). Doel van het expertisecentrum is diagnostiek en behandeling van patiënten met lymfoedeem en aan lymfoedeem verwante aandoeningen. Tevens fungeert het ECL als kenniscentrum, met als belangrijke taken research & development en onderwijs.

Informatie voor zorgverleners