Home  

   Vacatures

Vacatures

Werk samen met een bevlogen groep mensen die écht wat wil betekenen voor mensen met lymfoedeem en lipoedeem. Zijn er op dit moment geen vacatures? We zoeken altijd vrijwilligers: in de regio of voor bijvoorbeeld de redactie van ons blad Lymfologica. Dus stuur ons vooral een bericht.

Penningmeester

Zorg voor het financiële beleid van NLNet, werk samen met een bevlogen groep mensen en doe ervaring op als bestuurslid van een patiëntenvereniging. Word penningmeester bij NLNet.

Wat ga je doen?

Als penningsmeester ben je lid van het bestuur van NLNet. Je houdt je onder andere bezig met:

 • Het financiële beleid van NLNet
 • Begrotingsproces
 • Opstellen van de jaarlijkse begroting en het bewaken daarvan na goedkeuring door het bestuur
 • Accorderen van betalingen
 • Aanvragen subsidies
 • Opstellen financieel jaarverslag.

Je wordt ondersteund door het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN). FBPN zet bijvoorbeeld facturen klaar en ondersteunt bij de aanvraag van de VWS-subsidie of het opstellen van de jaarrekening. Naast FBPN neemt de assistent-penningmeester veel van het uitvoerende werk over. De assistent-penningmeester draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De functie komt beschikbaar in het voorjaar van 2024. We zoeken nu al een geschikte kandidaat die mee kan lopen met de huidige penningmeester. Dus dit is ook een kans om ervaring op te doen. Als we een geschikte kandidaat hebben gevonden, dan laten we dat weten via onze website en wordt de vacature afgesloten. Reageer daarom wel alvast!

NLNet is er voor jou

NLNet is dé patiëntenvereniging voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem. Onze missie is eenvoudig en ambitieus: we zijn een onafhankelijk platform voor patiënten, patiëntenorganisaties, professionals en betrokkenen die te maken hebben met lymfoedeem of lipoedeem. Onze drie belangrijke pijlers zijn: informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. NLNet deelt kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lip- en lymfoedeem. We vestigen de aandacht op de aandoeningen en werken steeds aan het verbeteren van de belangen van patiënten en de kwaliteit van zorg.

Wat breng je mee?

Natuurlijk ben je goed met cijfers. Daarnaast durf je keuzes te maken en ben je iemand waarop het bestuur en de leden kunnen bouwen. Het bestuur van NLNet bestaat uit:

 • Patiënten
 • Zorgprofessionals
 • Mensen uit de (zorg)industrie.

Het liefst willen we dat je ook een van deze hokjes kunt aankruisen, maar reageer vooral ook als je om een andere reden enthousiast bent over de functie. Daarnaast:

 • Vinden we het belangrijk dat je bereid bent om je voor tenminste een volledige bestuurstermijn van drie jaar aan NLNet te verbinden.
 • Je bent betrouwbaar, ondernemend, collegiaal, respectvol, open, proactief en verbindend.

Wat biedt NLNet jou?

Een kans om met een bevlogen groep mensen echt iets te betekenen voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem en hun naasten. Een kans om ervaring op te doen binnen het bestuur van een patiëntenorganisatie. Een organisatie met uitdagende projecten en een groot netwerk.

Gemiddeld werk je als penningmeestertaken 2 uur per week. Voor de bestuurlijke taken komt daar gemiddeld nog 2 uur bij. Je werkt als vrijwilliger, maar er is een onkostenvergoeding van €1.900 op jaarbasis (de maximale vergoeding voor vrijwilligers). Kortom: samen met jou brengen we NLNet een stap verder.

Je kunt de vacature hier downloaden. Ben je enthousiast en wil je meer weten? Stel je vragen of maak kennis met ons. Dat kan via de mail: voorzitter@lymfoedeem.nl of secretaris@lymfoedeem.nl. We ontmoeten je graag!

Voorzitter dagelijks bestuur NLNet

Als enthousiasteling én bestuurder met ervaring geef je leiding aan de dynamische en geëngageerde vrijwilligersorganisatie NLNet. NLNet is er voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem. Jij bent er voor NLNet. Vanwege het aftreden van Joeri Gilissen zoeken we een nieuwe voorzitter.

Wat ga je doen?

Je houdt je in deze functie onder andere bezig met:

 • Het vaststellen, richting geven en uitvoeren van de doelen, missie en visie van NLNet.
 • Versterken van de positie van NLNet als het gaat om de zorgwereld, op het gebied van belangenbehartiging en natuurlijk richting mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem.
 • Het vertegenwoordigen van NLNet tijdens bijvoorbeeld (internationale) congressen en seminars.
 • Aansturen en coördineren van het dagelijks bestuur.

Het bestuur
Het bestuur van NLNet bestaat nu uit acht leden. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille of aandachtsgebied. Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de stichting NLNet. Dit is het bestuur op dit moment:

 • Voorzitter dagelijks bestuur:  Joeri Gilissen
 • Penningmeester dagelijks bestuur: John Soedirman
 • Secretaris dagelijks bestuur: Anita Schimmel
 • Algemeen bestuurslid lipoedeem: Marije Strobos
 • Algemeen bestuurslid onderzoek: Wouter Hoelen
 • Algemeen bestuurslid hoofdredacteur Lymfologica: Suzanne van der Meij
 • Algemeen bestuurslid vrijwilligers: Betsie van Dort
 • Algemeen bestuurslid communicatie: Nanette van Beukering

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies. Daarnaast is de Patiëntenraad het adviesorgaan en zijn de Supportgroepen in de regio actief. Het bestuur wordt ondersteund door het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN). Meer informatie over de organisatie van NLNet vind je hier: https://lymfoedeem.nl/organisatie/.

NLNet is er voor jou

NLNet is dé patiëntenvereniging voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem. Onze missie is eenvoudig en ambitieus: we zijn een onafhankelijk platform voor patiënten, patiëntenorganisaties, professionals en betrokkenen die te maken hebben met lymfoedeem en/of lipoedeem. Onze drie belangrijke pijlers zijn: informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. NLNet deelt kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lip- en lymfoedeem. We vestigen de aandacht op de aandoeningen en werken steeds aan het verbeteren van de belangen van patiënten en de kwaliteit van zorg. We werken structureel aan de belangen van mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem. Uniek aan onze organisatie is dat we een echt netwerk zijn, waarin patiënten, zorgverleners en industrie vertegenwoordigd zijn. De stichting heeft ruim 1.700 donateurs en leden.

Onze missie en visie
Missie
De Stichting NLNet wil een onafhankelijk platform zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfoedeem en/of lipoedeem. Zij richt zich zowel tot patiënten, patiëntenorganisaties als tot hulpverleners. Door aandacht te vestigen op deze aandoeningen kan de kwaliteit van de zorg voor deze groepen patiënten verbeteren en zal de toegang tot goede zorg gemakkelijker worden. Tevens doet zij aan belangenbehartiging.

Visie
NLNet stelt de patiënt centraal. Een respectvolle benadering is het uitgangspunt en de behoeften van de patiënt zijn daarbij richtinggevend. We kunnen natuurlijk nog veel meer vertellen over de organisatie en over lymfoedeem en lipoedeem. Die informatie staat op onze website: www.lymfoedeem.nl.

Wat breng je mee?

 • Aantoonbare affiniteit met mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem, bijvoorbeeld als patiënt, zorgverlener of ervaringsdeskundige (iemand met lymfoedeem en/of lipoedeem in de nabije omgeving).
 • Kennis en inzicht in de zorg en ontwikkelingen in de zorg: vanuit patiëntperspectief en de zorg zelf.
 • Je beschikt over ruime ervaring als manager, op strategisch niveau.
 • Je durft nieuwe stappen te zetten: geeft richting aan NLNet .
 • Het vermogen om succesvol te verbinden en netwerken.
 • Hbo+ werk- en denkniveau.

Wat biedt NLNet jou?

Een kans om samen met een bevlogen groep mensen echt iets te betekenen voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem en hun naasten. NLNet is een organisatie met uitdagende projecten en een groot netwerk. De functie is onbezoldigd, want de stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Uiteraard worden onkosten vergoed. En verder:

 • Een kans om de organisatie mede vorm te geven.
 • Een uitdagende én inspirerende omgeving en netwerk.
 • Trainingen en cursussen.

Kortom: samen met jou brengen we NLNet een stap verder.

Joeri Gilissen kijkt met plezier terug op zijn voorzitterschap

We hebben mooie en belangrijke stappen gemaakt. De organisatie staat sterker dan een paar jaar geleden. We werkten aan een nieuwe organisatiestructuur, communicatie en bovendien groeit de het aantal vrijwilligers en de betrokkenheid bij NLNet.

Het bestuur van NLNet is steeds in contact met mensen en organisaties binnen en buiten de stichting. Met verschillende partijen in de zorg werkten we samen in het Platform Compressiehulpmiddelenzorg. Het resultaat is de nieuwe Module Compressiehulpmiddelenzorg. Als voorzitter zit je sowieso aan tafel met verschillende partijen, zoals extern VWS, Nij Smellinghe en de patiëntenorganisaties. Intern spreek je bijvoorbeeld de Patiëntenraad, expertgroep Lipoedeem en  andere mensen die actief zijn voor NLNet. De stichting maakt bijna alles volledig met vrijwilligers, dat is uitdagend en heel mooi.

Elk bestuurslid heeft een eigen inbreng. Die variatie is goed. Het bestuur bestaat uit mensen met een relatie tot de doelgroep, zorgprofessionals, leveranciers en ervaringsdeskundigen. Naast de algemene ‘lopende’ zaken vinden we het belangrijk dat een bestuurslid doet waar hij of zij goed in is en affiniteit mee heeft. Gedeeltelijk vul je de functie zelf in. Zo kan een extra slag gemaakt worden. En als bestuur ben je samen verantwoordelijk voor het resultaat. In afstemming met én in het belang van mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem.

De groep mensen die leeft met lymfoedeem en/of lipoedeem is aanzienlijk. Voor hen kun je veel impact maken. Het is belangrijk in de toekomst een groter aantal mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem te bereiken. Ik kijk met veel plezier terug op het NLNet congres in oktober 2022. Daar kwamen de drie pijlers van NLNet terug: informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

Voor de toekomst is meer inzet op belangenbehartiging wenselijk. Binnen NLNet hebben we de organisatie en communicatie goed op poten gezet. NLNet is financieel gezond en heeft voldoende slagkracht. Het is nu belangrijk dat we de mensen voor wie dit doen verder bereiken. Met een nieuwe voorzitter, dat wel.’

De procedure

Graag ontvangen we jouw cv en een motivatie uiterlijk op zaterdag 30 september. Op basis van jouw motivatie en cv nodigen we je vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek met bestuursleden. We kijken uit naar je reactie! Ben je enthousiast, maar wil je eerst meer weten? Stel je vragen of maak kennis met ons. Dat kan via de mail: secretaris@lymfoedeem.nl. Download de vacature via deze link.

Vrijwilliger webcare NLNet

Werk mee aan de sociale media van NLNet! NLNet is heel actief op sociale media, met een Facebook-account (bijna 4.000 volgers), op Instagram (1.500 volgers) en LinkedIn (bijna 600 volgers). Daarnaast hebben we een  forum op Facebook. We plaatsen nu al veel berichten, maar besteden ook graag meer tijd aan de mensen die ons volgen, mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem, zorgverleners en mensen die te maken hebben met de aandoeningen.

Wat ga je doen?

Als vrijwilliger webcare werk je samen in een team. Met dat team:

 • Maak je een rooster. Maximaal 1 of 2 dagen zorg je voor de webcare van vooral Facebook en Instagram. Je bent natuurlijk niet de hele dag online, maar houdt de kanalen wel in de gaten.
 • Behandel je posts. Deze berichten gaan over bijvoorbeeld de aandoeningen, hulpmiddelen, het leven thuis met een aandoening of de activiteiten van NLNet. We hebben spelregels die je helpen bij het beantwoorden van vragen.
 • Voor moeilijke vragen zijn er bovendien hulplijnen. Je verwijst dan door naar ons vragen-mailadres. En we helpen elkaar.
 • Maak je samen met het team tekst en beeld voor posts. En werk je mee aan de contentkalender.

NLNet is er voor jou

NLNet is dé patiëntenvereniging voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem. We zijn een onafhankelijk platform voor patiënten, patiëntenorganisaties, professionals en betrokkenen die te maken hebben met lymfoedeem en/of lipoedeem. NLNet deelt kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lymfoedeem en/of lipoedeem. Wil je meer over ons weten? Kijk dan op onze website www.lymfoedeem.nl.

Wat breng je mee?

 • Je vindt het leuk om mensen te helpen.
 • Je bent creatief: eigen ideeën over tekst of vormgeving zijn meer dan welkom!

Wat biedt NLNet jou?

Een afwisselende vrijwilligersfunctie met onkostenvergoeding. En een kans om communicatie-ervaring op te doen. Wil je meer weten? Vraag een van ons meer over de sociale media van NLNet, via vrijwilligerscoordinator@lymfoedeem.nl. En download het profiel van de functie. We kijken uit naar je reactie!

NLNet draait hoofdzakelijk op enthousiaste vrijwilligers. Je kunt vrijwilliger worden in je eigen regio, maar op veel meer plekken helpen. Heb je interesse? Meld je aan en we nemen snel contact met je op.