Home  

 

   Toolbox Module Compressiehulpmiddelenzorg

Toolbox Module Compressiehulpmiddelenzorg

Module Compressiehulpmiddelenzorg

Het doel van de Module Compressiehulpmiddelenzorg is om ervoor te zorgen dat elke cliënt over de juiste compressiehulpmiddelen kan beschikken. De module is ontwikkeld door het Platform Compressiehulpmiddelenzorg, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die een directe rol spelen bij de keuze, levering en het gebruik van compressiehulpmiddelen: de patiëntenvereniging, zorgverleners, leveranciers en zorgverzekeraars. In 2022 maakte het Platform naast de module de Handreiking bij de Module Compressiehulpmiddelenzorg. Deze handreiking ondersteunt hulpverleners in hun gesprek met cliënten. De handreiking omvat een toolbox met posters, een animatie en informatiebrochures.

Om ervoor te zorgen dat ook het aanvragen van compressiehulpmiddelen eenduidig en makkelijker verloopt introduceert het Platform Compressiehulpmiddelenzorg in 2023 het Aanvraagformulier compressiehulpmiddelen en toebehoren.

De Module Compressiehulpmiddelenzorg, het aanvraagformulier, de handreiking en inhoud van de toolbox staan op deze pagina. Het staat iedereen vrij om deze documenten of websitelinkjes op de eigen website te plaatsen en te gebruiken voor de eigen communicatie: graag zelfs! Het beeldmateriaal kan ook opgevraagd worden per mail, via info@lymfoedoem.nl.

De toolbox

De module is gemaakt voor zorgverleners en leveranciers die het hulpmiddel verstrekken. En nodigt de zorgverzekeraars uit om de beschreven aspecten van een optimale werkwijze te faciliteren in de afspraken met de betrokken zorgverleners en leveranciers. Deze handreiking is voor zorgverleners. De informatie kun je gebruiken voor het gesprek met patiënten. De toolbox Compressiehulpmiddelenzorg ondersteunt dit gesprek: met een animatie, brochure en poster.

Alle onderdelen van de toolbox mogen op de websites van patiëntenorganisaties, zorgorganisaties en zorgverleners gebruikt worden. Graag zelfs!

Video

Brochure

De poster

Aanvraagformulier compressiehulpmiddelen en toebehoren

Het Platform Compressiehulpmiddelenzorg – waarin alle organisaties zijn vertegenwoordigd die een rol spelen bij de keuze, levering en het gebruik van compressiehulpmiddelen – heeft naast de Module voor zorgverleners en de Handreiking voor zorgverleners en patiënten, nu een aanvraagformulier gemaakt voor compressiehulpmiddelen. Dit formulier maakt het aanvragen van hulpmiddelen makkelijker.

Om te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor het vergoeden van compressiehulpmiddelen is goede informatieoverdracht belangrijk. Eerder bestonden er verschillende formulieren en overeenkomsten om compressiehulpmiddelen aan te vragen. Daardoor was het niet altijd duidelijk welk formulier waarvoor gebruikt en bij wie ingediend moest worden. Het Platform Compressiehulpmiddelenzorg is er daarom nu trots op dat we, gezamenlijk en namens alle betrokken organisaties, een praktische aanvulling op de Module en Handreiking kunnen presenteren: het ‘Aanvraagformulier compressiehulpmiddelen en toebehoren’. Dit nieuwe formulier is beschikbaar voor alle zorgverleners en geschikt voor de aanvraag bij alle zorgverzekeraars.

Het aanvraagformulier is opgebouwd via verschillende hoofdlijnen. De opbouw van het document geeft goed inzicht in lichaamslocatie, uitvoering van het compressiehulpmiddel, de reden van de aanvraag, de toepassing, het doel en participatieniveau van de gebruiker, stepped care en de argumentatie van de aanvraag.

Samengevat:

  • Het ‘Aanvraagformulier compressiehulpmiddelen en toebehoren’ is een aanvulling op de Module Compressiehulpmiddelenzorg.
  • De oude formulieren en overeenkomsten komen daardoor te vervallen.
  • Het nieuwe formulier is compleet: door de opbouw van het formulier worden alle vragen gesteld die nodig zijn en wordt de aanvraag door zorgverleners voldoende onderbouwd. Een toelichting achteraf is niet nodig en de aanvraagprocedure neemt minder tijd in beslag.
  • De opbouw van het aanvraagformulier geeft inzicht in de principes van stepped care.

Bij het nieuwe formulier horen een leeswijzer en toelichting, met daarin een uitgebreide uitleg over (de opbouw van) het aanvraagformulier, de aanleiding en het proces. De toelichting, leeswijzer en het Aanvraagformulier compressiehulpmiddelen en toebehoren’ zijn onderdeel van de Module Compressiehulpmiddelen zelf en staan in Bijlage 12.

Download het formulier of de Module Compressiehulpmiddelenzorg.

Interviews

Voor de toolbox Compressiehulpmiddelenzorg – behorend bij de handreiking en Module Compressiehulpmiddelzorg – spraken we met zorgverleners en patiënten. Lees de interviews op onze websitepagina met ervaringsverhalen.

Voorlichting, diagnostiek en samen de puzzel leggen

Wouter Hoelen, fysiotherapeut. Wouter is mede-oprichter en algemeen directeur van Therapeutisch Centrum de Berekuyl. Fysiotherapeut, MSc Lymfologie & Oncologie

‘Als oedeem- en oncologiefysiotherapeut ben ik Care Mananager. Ik bepaal samen met een patiënt welke behandeldoelstellingen er zijn en hulpmiddelen inzetbaar zijn om het meest effectieve behandelplan op te stellen. Ik geef daarbij veel advies en voorlichting. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we het oedeem onder controle krijgen? Soms is het puzzelen en samen nadenken. Je kijkt altijd naar de beste manier: niet teveel en niet te weinig compressie. Naast de compressiehulpmiddelen adviseer ik over andere manieren van behandelen. Bijvoorbeeld zwemmen, krachttraining of manuele zorg. Daarvoor werk ik ook samen met andere zorgverleners: huidtherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten of psycho-sociale hulpverleners. Als je naar de procesbeschrijving in de module kijkt, dan sta ik aan het begin, midden en het einde. Ik vraag steeds: wat kunnen we samen bereiken?’

Overzicht compressiehulpmiddelen

De Patiëntenraad van NLNet maakte dit overzicht van compressiehulpmiddelen.

 

Toolbox Module Compressiehulpmiddelenzorg